Proceente/Metro Przez dekadę ft. Emazet, W.E.N.A., Człowień, Bleiz