Proceente Proceente, Łysonżi, Green, Klasik, Leniwe Głowy – Aloha Tour