Proceente Proceente, Muflon, Siodmy, Flint, Łysonżi, Skorup, DJ Anusz – Kreuj nie psuj