Proceente Proceente, Siódmy, Hades, Muflon, DJ Kebs – W głowie się nie mieści