Proceente / DJ HWR Rozmowa międzymiastowa ft. Łysonżi, Okoliczny Element