Proceente Proceente – Własność intelektualna feat. Łysonżi, Igorilla, Jan Wyga, DJ Anusz